Compassiewijzer.nl

Op de Compassiewijzer worden compassiedaden geserveerd, gebaseerd op het boek “De Ander, verhalen over compassie in Amsterdam”.Elke twee weken aan jou de keuze. Een compassiedaad staat kortstondig klaar & de Compassiewijzer telt af tot de volgende keuze…..

Zó inspireren de mensen die in dit boek aan het woord komen jou hopelijk tot mooie acties! Na een bepaalde tijd is deze actie “afgelopen” en start daarna een nieuwe actie, geïnspireerd op een nieuw hoofdstuk. Op de pagina staat de titel van het hoofdstuk waarop de daad geïnspireerd is en de beschrijving van de compassiedaad.

Over de Compassiewijzer:

Deze website is een manier om jou te verleiden tot het doen van een daad uit compassie. Want elk moment is er een kans om zo’n “Goede Daad” uit te voeren. Toch doen we het niet zo vaak als we zouden willen. Vandaar: een compassiedaad als voorstel met een tijdsperiode waarin dit plaats vindt. De daden zijn bedacht naar aanleiding van of geïnspireerd door het boek “Ik en de Ander”. Op de achterkant van dit boek verwijst een QR-code naar deze Compassiewijzer. Na het verlopen van de CompassionCountdown timer, verschijnt een nieuwe suggestie voor een compassiedaad, want er is genoeg te doen.

Over het boek: De Ander

De Ander is een hoopgevend boek over empathie en compassie. Achter veel van de verhalen gaan complexe maatschappelijke vraagstukken schuil. Maar ook lastige vragen blijken hanteerbaar te zijn wanneer ze op kleine schaal worden opgepakt, met de moed om te zien wat er daadwerkelijk nodig is en de passie om het goede te doen, telkens weer. De mensen die in dit boek aan het woord komen, zetten zich met verve in voor een stad met een warm kloppend hart. In persoonlijke verhalen vertellen zij over wat hen drijft, inspireert, aan het twijfelen brengt of ontroert. Tussen de regels door komen actuele ethische vragen aan bod waar wij als samenleving antwoorden op moeten vinden. Vragen die gaan over nieuwe verhoudingen tussen ‘Ik en de Ander’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *