Geparkeerd project: iWereldRedder e-coach

Hieronder staat de opdracht die we 30 toegepaste psychologen gaven:

Opdracht:

Ontwerp en ontwikkel de structuur voor een telefoonapplicatie waarbij mensen die een goede daad willen doen gecoacht worden in het proces van intentie tot de uitvoering van de daad zelf.”


Er hebben 7 groepen apps conceptueel ontwikkeld, 2 opties hebben kwaliteit genoeg om de app te produceren. We zijn op dit moment op zoek naar app-bouwers die dit onbezoldigd willen doen, of leraren die deze opdracht willen opnemen als project in hun vak.

Vervolg opdrachtformulering:

Met de structuur wordt bedoeld: het stappenplan dat de gebruiker doorloopt, inclusief de keuzes die de gebruiker kan maken en de mogelijke feedback van de app op deze keuzes.

Om dit proces te verhelderen is tevens een onderdeel van de opdracht het creëren van een deel van de inhoud waaruit de gebruiker kan kiezen binnen de applicatie (de daden).

Het derde blok is de onderzoekfase en ontwerpfase, het vierde blok is de ontwikkelfase en implementatiefase. Het resultaat is dus een product dat daadwerkelijk ontwikkeld kan worden.

Jullie onderzoeken en bepalen de structuur van de applicatie en een deel van de inhoud. Hiervoor is het goed om in je achterhoofd te houden dat de inhoud en structuur die jullie creëren ook voor een app of webplicatie gebruikt kan worden, het ontwikkelen van de structuur op een wijze die niet geschikt is binnen dit technologische kader heeft geen meerwaarde voor het project. We zijn op zoek naar output die past binnen de mogelijkheden van de ‘tool’ die we maken. Wij raden jullie aan om per groep één persoon aan te stellen die hiervoor waakt, het zou zonde zijn als jullie product niet gemaakt kan worden omdat het onmogelijk is om te ontwikkelen.

Ontwerpfase:

Het doel van de applicatie is de gebruiker te begeleiden en coachen in dit keuzeproces. Het is hierbij belangrijk om te onderzoeken welke determinanten hierbij een rol spelen, op welk moment dit gebeurt, hoe deze beïnvloed kunnen worden en op welke wijze.

Je zou hierbij bijvoorbeeld kunnen denken aan persoonlijke determinanten als de eigen-effectiviteitsverwachting, persoonlijkheidskenmerken, kennis en gedragsintentie, et cetera. Maar ook aan omgevingsdeterminanten als beschikbaarheid van middelen en tijd, sociale omgeving, et cetera. De keuze voor welke determinanten hier belangrijk zijn ligt bij de groepen zelf.

Deze informatie zal in een bruikbaar model geplaatst moeten worden, er zijn verschillende modellen en theorieën die je hierbij kunnen helpen.

Categorieën en daden:

In de applicatie moeten gebruikers kiezen of formuleren wat het einddoel waarop zij gecoacht worden via de app, het uitgevoerd hebben van de goede daad, is. Er zullen waarschijnlijk ongeveer 70 daden zijn die gedeeltelijk door jullie geformuleerd worden (de beste komen in de app).
Kortom: Hoe zorgen we er voor dat de gebruiker uit het grote aanbod van mogelijke einddoelen op de meest effectieve wijze zijn eigen doel (daad) selecteert? Onderstaand is een voorbeeld van categorisering op basis van thema’s. Is dit de beste wijze, of zou een andere manier (of aanvullende categorieën) zoals opdeling naar tijdsduur van de daad of emotionele behoefte beter werken?

De manier waarop een gebruiker kiest voor een einddoel/goede daad heeft waarschijnlijk grote invloed op de werking en het gebruik van de app, denk hier goed over na!

Voorbeeld inhoudelijk categorisering: Thema’s

– Tech-niet of toch wel?
(Categorie: daden gericht op duurzaamheid/besparing)
– Hoe word ik een hergebruikheld?
(Categorie: daden gericht op upcycle/recyclen)
– Vriendjes maken
(Categorie: daden gericht op sociaal contact)
– Biologisch als een baas
(Categorie: daden gericht op eten & drinken )
– Lief zijn voor de stad
(Categorie: daden gericht op het verbeteren van de leefomgeving)

Deze categorieën mag je overnemen (of deels overnemen). Dit hoeft niet.

De lijst van goede daden zal bestaan uit langere en kortere daden. Hier kan ook rekening mee gehouden worden tijdens het ontwerpen van de applicatie: een goede daad die langer duurt en meer inspanning vergt heeft wellicht een uitgebreider stappenplan of complexer coachtraject, mede omdat er op meerdere momenten weerstand kan ontstaan waar effectief op ingespeeld moet worden.

Elk individueel groepslid heeft tevens de taak om 5 goede daden (SMART) te formuleren, 3 korte daden en 2 langere daden. Hierbij hoort: een titel, een uitleg van 1 zin, een uitgebreidere uitleg van minimaal 2 en maximaal 10 zinnen, geschatte tijdsduur en tools of benodigdheden, en de passende categorie(en) erbij. Hieronder staan een aantal voorbeelden.

 

De coach:

Er zijn verschillende coachingsstijlen mogelijk, bijvoorbeeld een ‘uitdagende coach’ of een ‘supportende coach’. Aan jullie de taak om te onderzoeken welke coachingstijl het meest effectief zal zijn bij gebruik van de app. Misschien vindt jouw onderzoeksgroep dat de coachingsstijl ook een keuzeoptie voor de gebruiker moet worden. Zo ja: Welke informatie heb je nodig om te weten welke vorm van coaching het effectiefst zal zijn bij de gebruiker? Hoe pas je dit toe binnen de applicatie?

Tot slot:

Jullie hebben binnen deze opleiding al kennis opgedaan over verschillende beïnvloedingsmethoden, gebruik deze informatie binnen de opdracht en ga ook op zoek naar nieuwe theorieën. Bij vragen die je zelf hebt, kijk naar wat het best werkt en houd het einddoel in zicht: we maken een app die mensen ondersteunt in het realiseren van hun doel: het uitgevoerd hebben van een zelfgekozen goede daad.