Geparkeerd project: iGuru

iGuru Guidance

Het plan iGuru Guidance is voortgesproten uit de diepe wens van om de disconnect tussen de structurele media-maatschappelijke neiging naar oppervlakkigheid, gevoed door nauwelijks voedend hedonisme en de half verborgen menselijke wens tot contact met onderwerpen die groter zijn dan onszelf in eensklaps tegen te gaan met het opvullen van een magistraal gat in de markt. Simpel gezegd: ‘geef ons een app, waarbij elke levensvraag door meerdere wijze mannen & vrouwen wordt behandeld. Met een suggestie voor concrete actie, wat we zouden kunnen doen rondom dat onderwerp. En geef ons zo weer een gevoel van richting, in mijn tocht op het pad naar binnen’.

Wat wij willen doen: Wij willen een app maken die mensen actief kunnen gebruiken, en ‘terwijl ze onderweg zijn’ of ‘op het terras terwijl ze kletsen met vrienden’ even kunnen kijken wat voor wijze raad er zou zijn op een probleem of vraag waar ze net mee zitten. Men kan tijdens de projectperiode ook zelf nieuwe vragen aandragen die wij weer voorleggen aan wisselende panels en individuen. Het streven is dat elke persoon die benieuwd is naar mogelijke perspectieven op de levensvraag binnen 1 minuut en maximaal 6 klikken hiervan kan leren. Wij willen starten met een aantal tijdloze en actuele levensvragen, en daarbij de antwoorden vragen aan spirituele leermeesters. Per vraag streven we naar minstens 5 antwoorden uit verschillende spirituele hoeken. We richten ons in eerste instantie op 100 spirituele leermeesters, en via hun achterban is dit een eerste lijvige doelgroep voor iGuru App.
Status update: de aanvraag is geschreven. De eerste verkenningen voor partners is begonnen.