Wereldkalender wordt App: 4mee.nl

We willen een wereld waarin iedereen welkom is voor ieders bijzondere dag, en we door wat uitleg en een uitnodiging tot een kleine bijpassende goede daad, ons weer in kunnen leven hoe het voelt om die Ander te zijn. En te ervaren dat de verschillen, als je dieper kijkt, wellicht wel niet zo groot zijn.

Door het voorbereidende pilot die achter ons ligt weten we nu welke visie en boodschap we naar buiten willen dragen. Wat begon als een project dat zou draaien om alleen fotostories, wordt nu persoonlijker en echter. Een groot aantal interviews waarin verschillende mensen, soms vertegenwoordigers van bepaalde groepen mensen, uitleggen waarom zij belang hechten aan elke dag, zoals waar zij over praten. Elke themadag een kort interview met iemand uit de betrokken (religieuze, spirituele, culturele, nationale, of andere minderheids-) groep, die in een vast stramien uitlegt hoe de dag in elkaar zit. De volgorde zou worden:
1) Wat betekent deze dag (waar is de achtergrond van deze dag?)
2) Wat betekent deze dag voor u (voor uw groep, wat doet u op een dag als deze?)
3) Wat kan deze dag voor mij betekenen: Hoe kan je als ‘leek’ deze dag meevieren (in de vorm van een kleine bijpassende goede daad in de gedachte van de achterliggende context van de dag).

Een app dus of per mobiele internet bruikbare site, waarin je dagelijks uitgenodigd word om met elke dag een andere groep iets goed te doen, gerelateerd aan een van de meest menselijke eigenschappen: het vieren van tijd als reflectie op het grotere geheel.