Onze 66 Projecten

Compassiewijzer.nl

Compassiewijzer.nl

Op de Compassiewijzer worden compassiedaden geserveerd, gebaseerd op het boek “De Ander, verhalen over compassie in Amsterdam”.Elke twee weken aan jou de keuze. Een compassiedaad staat kortstondig klaar & de Compassiewijzer telt af tot de volgende keuze….. Zó inspireren de mensen die in…

Fair van je bed show

Fair van je bed show

Fair van je bedshow De Fair van je bedshow is een interactieve spelavond waarbij deelnemers ervaring krijgen over hoe de wereld echt werkt als men haar zelf mag bestieren. In landenteams waarbij elke speler een rol heeft maken zij 6-20…

Zal ik?

Wij hebben een webapp ontwikkeld voor verkiezingen. De inhoud van de app werd ontwikkeld door partners, wij zorgen voor de techniek. Het project is onder constructie. Een voorloper van het eindresultaat is hier te zien. Informatie over de App “We…

Geparkeerd project: iGuru

Geparkeerd project: iGuru

iGuru Guidance Het plan iGuru Guidance is voortgesproten uit de diepe wens van om de disconnect tussen de structurele media-maatschappelijke neiging naar oppervlakkigheid, gevoed door nauwelijks voedend hedonisme en de half verborgen menselijke wens tot contact met onderwerpen die groter…

Geparkeerd Project: iVrijwilliger

Geparkeerd Project: iVrijwilliger

iVrijwilliger iVrijwilliger Druk? Druk! Tuurlijk. Zou het daarom zijn dat vrijwilligerswerk terugloopt, notabene in het Europese Jaar van de Vrijwilliger? Actieplatform deWereldRedden.nl wil in haar tweede jaar de drempels tot vrijwilligerswerk wegnemen met actie, instructie, informatie en coördinatie via ‘iVrijwilliger’…