Missie, Visie en Chronologie

Doel: 100.000 goede daden

100.000 mensen doen een goede daad door toedoen van Terra Futura. In de projecten van Terra Futura worden mensen verleid tot positieve actie, en bij succes telt dit mee aan het resultaat.

goede daden uitgevoerd of goede daden tools ontwikkeld&ingezet, via innovatieve tool,tech & tour projecten van Terra Futura om mensen te verleiden de wereld te redden met 1 goede daad extra.

 

Visie, Missie & Chronologie

Visie van Terra Futura
Om te komen tot een samenleving waarin people, planet en profit in harmonie zijn is het nodig dat iedereen de motivatie op kan brengen om zijn eigen steentje bij te dragen. Waarom? Alleen dan kunnen we gezamenlijk de hele wereld redden. De wil om iets goeds te doen is bij velen latent aanwezig, maar er wordt veelal geen gehoor aan gegeven door omstandigheden en excuses. Mensen hebben inspiratie en aanmoediging nodig om tot actie te komen. Terra Futura wil deze benodigde triggers bieden door in te spelen op de behoeften van mensen om plezier te hebben, ergens bij te horen, iets te creëren en zich te ontwikkelen. Angst en negativiteit worden omgevormd tot kracht en positiviteit. Door het verlagen van de individuele actie-drempel tot het doen van positieve daden, komen we tot die samenleving waarin elke persoon kan bijdragen aan onze collectieve verantwoordelijkheid over onze wereld.

Missie
Terra Futura maakt tools & tours om de wereld te redden. Daarmee worden mensen op ludieke wijze aangezet tot het uitvoeren van wereldreddende daden; eenvoudige leuke acties die bijdragen tot een betere wereld en een meer positief zelfbeeld. Door middel van activiteitenprogramma’s, tools, educatieve lessen, ludieke gadgets, wereldredders handleidingen, goede daden apps, positieve actie tours, idealistische uitdagingen en upgrade systemen wil Terra Futura individuen en groepen mobiliseren om actie te ondernemen rondom sociale en ecologische problemen. Zo activeert Terra Futura mensen om actiever en met verantwoordelijkheid voor de eigen leefwereld in het leven te staan en draagt de stichting haar steen bij aan het redden van de wereld.

Chronologie

We zijn in 2008 gestart als “de wereldredders” en zien ons groeifasen en projectfocus in “Termijnen”.

  • Voor de eerste termijn hebben we als “DWR” (kort voor “Actieplatform deWereldRedden.nl”) 34 pilots en projecten uitgevoerd, en hierbij 855 goede daden aangeboden, met een totaal resultaat van 13.000 wereldreddende daden, 500.000 gelezen pagina’s in 2011 & 1 miljoen in 2012, 2000 online betrokkenen. Na de eerste termijn wilde we een eigen autonome stichting starten. Na het behalen van alle doelstellingen zijn we gestopt met tellen.
  • Voor de tweede termijn zijn er 7 campagnes en 15 pilots en projecten uitgevoerd als “de wereldredders van Terra Futura” met meer dan 100 ideeën met uitleg over hoe we de wereld kunnen redden door positieve actie. Met het behalen van de doelstellingen van o.a. 30.000 deelnemers, zijn we gestopt met tellen en verdere impactmeting. Na onze tweede termijn wilde we een sociale onderneming ontwikkelen voor aspirerende idealistische talenten.
  • Voor de derde termijn zetten we een sociale onderneming op genaamd “Terra Tours”, van unieke producten & diensten voor de commerciele en particuliere markt, gebaseerd op zelf-ontwikkelde concepten met een positieve output. Terra Futura zit op dit moment in de derde termijn en bied diensten voor maximaal 7 zakelijke klanten, en 22 particuliere groepen.
  • Voor de vierde termijn zetten we in op projecten Driven Nederland, de Regenboogmuisjes, Allure programma, Disruptor, 4mee. Terra Tours kunnen geboekt worden op aanvraag. Het beleidsthema van de vierde termijn is ‘lightweight & mobile’.
Organigram Terra Futura in 2013

Organigram Terra Futura in 2014

Informatie over Tools & Tours

Qua Tools: We hebben sinds 2008 jaar in totaal 92 tools ontwikkeld in ruim 80 Projecten. Enkele daarvan staan op deze site van de stichting die in 2010 het licht zag. We hebben in talloze actiedagen en projecten reeds 63.000 fysieke tools verspreid, laten maken of ingezet (update 2015 staat in de afbeelding hierboven, eind 2017 worden de nieuwe cijfers geupdate.). Grotere projecten zijn “goede buu(t) apps kaarten“, “goede voornemens advertenties“, “de wereldreddende strippenkaart“, “OV Chill Kaart“, “het Compassiecompas” en “Revaluta complementary Currency“. Voor informatie mail info@terrafutura.nl

Qua Tech we ontwikkelden 10 sites voor onszelf en partners die een zetje konden gebruiken. Ook ontwikkelen we goede daden apps om gebruikers via de smartphone, tablet of browser te verleiden tot positieve actie. De meest recente is de WereldKalender-app (in ontwikkeling sinds 2010) die in geevolueerde versie in 2014 onder de app titel “4mee” uitkomt in samenwerking met partner Zinweb & Frontmen, en een ranking app voor “Rank A Brand” met de bijnaam MobileRank. Voor informatie mail info@terrafutura.nl. Sinds zomer 2014 zijn de Tech & Tools afdeling samengevoegd.

Qua Tours: organiseren we prijzenwinnende activiteitenprogramma’s die we “goede daden tours” noemen in afdeling “Terra Tours“. In deze activiteitenprogramma’s van enkele uren gaan deelnemers of collega’s ludieke en positieve acties uitvoeren. Het is gericht op zowel sociale groepen (vrienden, studentengroepen, introducties, datende singles) als voor organisaties (uitjes en MVO ontwikkelingstrajecten, zowel profit als non-profit). Voor meer informatie over Terra Tours & Tourist Save The World voor informatie over boekingen, uitjes en tours mail info@terratours.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *